Қароқчиларникидай эмас (Марк Урусла) 1 bob

Марк Урусла. Қароқчиларникидай  эмас - (1 - саргузашт) Китоб Ўзбек тилида

Qaroqchilarnikiday  emas (Urusla Mark) O‘zbek tilida AudiokitobQaroqchilarnikiday  emas (Urusla Mark) O‘zbek tilida Audiokitob

Катталар  ва  болалар  учун  ўн  тўрт  саргузашт

 

МУНДАРИЖА

Биринчи  саргузашт

Ғаройиб  ўзгариш

 

Иккинчи  саргузашт

Биринчи  шоҳлик

 

Учинчи  саргузашт

Ўғил  билан  танишув

 

Тўртинчи  саргузашт

Нотабиий  жанг  сабоқлари

 

Бешинчи  саргузашт

Зулмат  шоҳлигига  биринчи  ташриф

 

Олтинчи  саргузашт

Том  учун  сурприз

 

Еттинчи  саргузашт

Сотувчининг  кутилмаган  таклифи

 

Саккизинчи  саргузашт

Юқори  талаб

 

Тўққизинчи  саргузашт

Кечирим  қувончи

 

Ўнинчи  саргузашт

Биринчи  вазифа

 

Ўни  биринчи  саргузашт

Фақат  ўз  кучи  билан  эмас

 

Ўн  иккинчи  саргузашт

Ўз  устида  ишлаш

 

Ўн  учинчи  саргузашт

Сирли  топшириқ

 

Ўн  тўртинчи  саргузашт

Озодлик 


Биринчи  саргузашт:  Ғаройиб  ўзгариш

            Том  уйғонгач,  аввал  ўз  кўзларига  ишонмади.  У  кўрган  нарса  гўё  тушда  бўлганидек  эди.  У  ёруғ  ва  илиқ  хонада  юмшоқ  тўшакда  ётарди.  Унинг  ёнида  ажойиб  овқатлар  билан  лиқ  тўла  стол  турар  эди.  Стол  устида  гўшт,  нон,  мевалар,  тароватли  ва  консерваланган  сабзавотлар  ва  Том  ҳеч  қачон  кўрмаган  овқатлар  бор  эди.  Қароқчиларда  бунга  ўхшаш  ҳолат  ҳеч  қачон  содир  бўлмаган.  Қароқчи  ота  уйга  бирор  егулик  олиб  келганда,  у  болаларга  қандайдир  бир  қисмини  ташларди  ва  улардан  энг  кучлилари  ўзига  тегишли  қисмини  тортиб  олмагунча  баҳслашиб  уришарди.  Аммо  Том  айёрликка  ўрганди  ва  егулик  ғамлаш  учун,  бошқа  усулларни  топарди.

            Том  жудаям  оч  эди!  У  ҳеч  ким  қарамаётганмикин  деб,  бор  ён  атрофни  қараб  чиқди.  Аммо  шу  онда  хонага  қандайдир  умуман  ғалати,  ёрқин  болалар  кириб  келишди.  Улар  стол  атрофига  ўтириб  олишди  ва  Томга  улар  билан  ўтириб  овқатланишни  имлашди. 

Аммо  Том  креслонинг  орқасига  яширинишга  улгурди,  ахир  болалар  кўп  эди!  Улар  шубҳасиз  уни  тутиб  олмоқчи  эдилар!  Эй  йўқ,  у  уларга  тутқин  бермайди.  Ахир  ҳеч  кимга  ишониб  бўлмайди!  Уларнинг  каттаси  ўрнидан  турди  ва  меҳмонни  столга  олиб  келмоқчи  бўлди,  аммо  Том  ваҳший  ҳайвондек  қаршилик  кўрсата  бошлади.

            Болалар  овқатланишни  бошлагач,  у  яширинган  жойидан  қаради  ва  кўрган  нарсаларига  ишонмади:  улар  бир-биридан  овқатини  олиб  қўйишга  уринмас  эди,  аксинча  болалар  бир-  бирларига  овқат  узатишарди!  Қароқчиларникида  овқатни  қўлингдан  келганча,  хамлаб  олиш  керак  эди  ва  уларни  оғизни,    иштон  чўнтакларини  тўлдириш  керак  эди,  сўнгра  эса  кимдир  уни  олиб  қўймасидан  олдин,  қайсидир  бурчакда  ютиб  юбориш  керак  эди.  Бу  ерда  ажабланарлиси  шуки,  ҳамма  нарса  тинч  ва  осойишта  эди.  Болаларда  ҳаттоки  бир-бирлари  билан  гаплашиб  кулишишга  ҳам  вақтлари  бор  эди.  Ҳеч  ким  ҳеч  кимнинг  пешонасига  суяк  отмас,  қўлларини  кийимларига  артмас,  ҳеч  кимга  бақиришмас  эди.  Қароқчиларнинг  ҳаётидан  қанчалик  фарқ  қиларди!

            Жуда  қаттиқ  ҳайратда  қолганидан,  Том  қорни  очлигини  қарийб  унутиб  қўйди.  Ниҳоят  болалар  овқатларни  қолдириб,  хонадан  чиққач,  у  оч  бўридек  қолган  овқатларга  ташланди.  Унга  тоза  ликопча  керак  бўлмади,  чунки  бола  унга  озгина  таниш  бўлган  нарсалар  билан  қўлини  тўлдирди  ва  ўзи  яширинган  жойда,  креслонинг  орқасига  ўтиб  ейишни  бошлади.  Қандай  мазали  эди!  Том  бу  ерда  қолишни  жуда  истаб  қолди.

 

            Аммо  у  қаерда  эди?  У  бу  ерга  қандай  келиб  қолди?  Ахир,  кечагина,  унинг  бошидан  ўтган  энг  даҳшатли  ва  кутилмаган  воқеа  содир  бўлди.  Қандайдир  арзимаган  нарса  учун  қароқчилар  уни  одатдагидан  ҳам  қаттиқроқ  дўппослашди.  Том  қочиб  кетиман  деб,  пўписа  қилганда  эса,  қароқчилар  уни  занжирбанд  қилиб,  қоронғи  бир  ғорга  қамаб  қўйишди.  Шунда  Том  ғазаби  ва  тушкунлигини  чиқариб  юбориш  учун,  овозининг  борича  бақирди.  Унинг  овози  ҳириллаб  ва    инқиллаб  қолди.  Шунда  у  бирдан  унга  нотаниш  бўлган  эркак  овозини  эшитиб  қолди:  қандайдир  бир  одам  қароқчилар  билан  келишув  олиб  борарди.

            Қароқчилар  ўзларини  одатдагидан  ҳам  сурбетроқ  тутишди  ва  жуда  баланд  нархни  талаб  қилишди.  Бу  нима  билан  тугаганини  Том  эшита  олмади.  Бироқ,  шундан  сўнг  унинг  қафасининг  эшиклари  очилди  ва  қандайдир  бир  ёрқин  одам  уни  занжирларидан  озод  қилиб,      ўзи  билан  бирга  отга  ўтқазди.  Эҳтимол,    шундан  кейин  у  чарчаганидан  ухлаб  қолди...

 

Бола  ўзича  ўйларди:  “Бу  одам  қандай  ғалати  экан  -  а?  У  умуман  қароқчиларга  ўхшамайди.  Нима  учун  мен  ундан  сира  қўрқмаяпман?  –  деб  ўйлади  бола.  Эшик  очилди  ва  яна  шу  ёрқин  одам  пайдо  бўлди.  У  Томнинг  овқатланаётганлигини  кўриб  ҳеч  ҳам  ғазабланмади.  Аксинча,  жилмайиб  Томдан  -    ванна  хонани  бирор  марта  кўрганмисан  –  деб  сўради?  Шундан  кейин  у  чиқиш  тарафга  қараб,  бу  кичик  меҳмонни  ўзи  билан  боришни  таклиф  қилди.  Қароқчи  бола  иккиланди.  Бу  қопқон  бўлиши  мумкин-ку?!  Мени  у  ерда  нима  кутаётганини  ким  билибди?  Аммо  Том  қўрқоқ  бўлиб  кўринишни  истамади,  шу  билан  бирга  у  жуда  қизиқувчан  эди.  У:  “ҳеч  бўлмаса  бир  марта  қараб  кўрсам  бўлади-ку?!”  –  деди.

У  ерда  кичик,  оч  -  яшил  хона  бўлиб,  уни  ажойиб  нарсалар  яшнатиб  турар  эди.  Марказда  қудуқни  эслатувчи  бир  нарса  бор  эди.  Том  тезда  у  ерга  қўлини  туширди  ва  ҳайрон  бўлди:  сув  илиқ  эди!  Ёрқин  одам: 

            –  Агар  сен  у  ерда  чўмилмоқчи  бўлсанг,  кийимларингни  ечишинг  керак,  –  деди.  Кийимларни  ечиш  керак?  Эй  йўқ!  Кийимлар  унга  тегишли.  У  кийимларини  олиб  қўйишларига  йўл  қўймайди.  Том  ўрнидан  қимир  этмади.  Ёрқин  одам  кутиб  турарди.  Эҳтимол  унинг  вақти  кўп.  Акс  ҳолда  нега  кутиб  турарди?  У  кучлироқ  эди  ва  кийимларни  осонликча  тортиб  олиши  мумкин  эдику!  Қароқчиларда  ҳар  доим  шундай  бўлган.

            Сув  ўзига  ром  этарди.  Том  бажонидил  унга  сакрар  эди-ю  аммо  ўз  кийимларини  бериш?  У  бунга  ўрганиб  қолган.  Ростини  айтганда,  иштони  аллақачон  ҳаддан  ташқари  тор  ва  калта  бўлиб  қолган,  кўйлаги  эса  йиртиқларга  тўла  эди.  Унинг  кийимининг  ҳиди  ҳам  унчалик  яхши  эмас  эди.  Лекин  барибир,  ҳеч  қачон  ҳеч  нимани  бермаслик  керак!  Буни  у  қароқчилардан  ўрганган.

            Айнан  шу  вақтда  битлар  уни  қаттиқ  чақа  бошлади,  у  шундай  қашинар  эдики,  бефойда  эди.  Шунда  Том,  уни  фақат  сувга  сакрашгина  қутқаришини  англади.  Бу  кичкина  қароқчи  кийимларини  ечди-да,  “қудуққа”  сакради. 

Том  ўзининг  меҳрибон  хўжайини  унга  янги  ва  оппоқ  кийим  тайёрлаб  қўйганини  кўргач,  бу  кир  кийимлар  бундай  хонага  тўғри  келмаслигини  англаб  етди.  Шунинг  учун  хўжайини  унинг  кийимларни  оловга  ташлаганда  қаршилик  кўрсатмади.

            Бу  сув  қандай  ажойиб  эди!  Бу  одам  майин  губка  билан  боланинг  озғин  баданини  ювар  экан,  бир  қават  кир  тагида:  шишлар  ва  тирналишлар,  кўкариш  ва  зарба  излари,  чандиқ  ва  яраларни  кўрди.  Ҳамдардлик  билан  бу  одам  уни  юмшоқ  ва  илиқ  сочиққа  ўради,  эҳтиёткорлик  билан  унинг  яраларига  оқ  малҳам  суртди.  Сўнгра  Том,  бу  ёрқин  одам  берган  оқ  кийимларни  кийди.

 

Бола  тайёр  бўлгач,    бу  одам  бахтиёрлик  билан  унга  жилмайди-да,  уни  оловдек  чақнаб  турган  девор  олдига  олиб  борди,  унда  Томнинг  акси  кўринар  эди.  Аммо  бу  Том  эмас  эди,  Том  бундай  бўлиши  мумкин  эмас:    ёрқин,  тоза  ва  чиройли!  Бола  бу  туш  эмасмикин  деб,  ўзини  тезда  чимчилаб  кўрди.  Ҳа,  бу  ҳақиқатдан  ҳам  унинг  ўзи  эди!  Том  бирон  гап  ҳам  айтолмай,  уни  бошқа  хонага  етаклаётган  у  одамга  қаради.  У  ерда  бу  одам  катта  бир  қизил  креслога  ўтирди  ва  Томни  тиззасига  олди.  Шунда  Том  батамом  таслим  бўлди.  Унинг  кўнгли  жуда  илиб  кетди,  бу  ҳаттоки  чўмилишидан  олдин  ҳис  қилган  илиқликдан  ҳам  кучлироқ  эди.  Энди  у  бу  одамга  ишониш  мумкинлигини  билди.  Том  унга  қаттиқ  суяниб  олди  ва  ўзини  шуқадар  бахтли  ҳис  қилдики,  у  одамнинг  қучоғида  доим  қолишни  хоҳлади.

            Том  ҳеч  қачон  бунга  ўхшаш  нарсани  ҳис  қилмаган  эди:  кучли  қўллар  уни  ушлаб  турарди  ва  озор  бермас  эди;  бу  қучоққа  қулоқларини  тик  қилмай  шўнғиш  мумкин  эди.  Бу  ерда  у  энг  юмшоқ  юнгда  ётгандан  ҳам  ширинроқ  ва  энг  чуқур  ғордан  ҳам  хавфсизроқ  дам  оларди.  Ҳатто  кўзлари  юмиқ  ҳолда  ҳам  Том  бу  одамнинг  нигоҳини  сезарди  ва  у  учун  бу  одам  жуда  ёқимли  эди.  Том  ўзининг  бутун  ҳаёти  давомида  излаган  жойини  топганидек  ҳис  қиларди.  Бу  жой  унга  тегишли  эди.

            Бола  бошқа  ҳеч  нарса  исматас  эди,  фақатгина  у  кўраётган  ва  ҳис  қилаётган  нарсалардан  завқланишни  истар  эди  холос.  Бироқ  бир  неча  вақтдан  кейин  бошқа  болалар  келишди.  Уларнинг  бошларида  кичик  тожлар  ярқирар  эди.  Болалар  бу  ёрқин  одамга  яна  битта  тож  келтиришди.  У  эса  тожни  Томнинг  бошига  кийдирди  ва  севинч  билан  эълон  қилиб  деди: 

  • Шу  вақтдан  бошлаб  Том  ҳам  менинг  фарзандим!. 

            Шунда  Том  бу  одамга  қаради  ва  бирдан  унинг  кўзлари  очилди  :  ахир  бу  одам  подшоҳ-ку!  Аммо  ажабланарлики,  бола  унинг  олдида  ҳеч  ҳам  қўрқувни  ҳис  этмади!  Ахир  у  энди  подшоҳнинг  тиззасида  ўтирар  эди!  Ахир  энди  Том  подшоҳнинг  фарзанди!


Книга на Узбекском языке: - Не так, как у разбойников  (Марк Урусла)

Юный разбойник Том едва ли мог себе представить, что однажды утром проснется в замке царя. Кто-то день назад освободил его из темной пещеры, куда его в очередной раз посадили разбойники. Это был сам царь, который привез его в свой замок. Теперь Тому пришлось многому учиться заново, ведь он отныне стал усыновленным ребенком царя. То, что в замке все устроено совершенно не так, как у разбойников, разумеется, не менее увлекательно. Новая жизнь Тома полна приключений, и с замечательным сыном царя он переживает захватывающие и грандиозные события. История мальчика-разбойника Тома – это красочный рассказ для подростков и молодежи, в котором таким же людям, как ты и я, удается владеть собой во многих сложных ситуациях. Тот, кто читает эти истории – озадачен, удивлен, вдохновлен. Он начинает сознавать, что значит быть христианином. Потому что царь действительно есть. Это достойный усвоения урок веры, в котором самое важное очень доступно вкладывается в сердце. Автору, члену общества «Эммануил Равенсбург», удалось с помощью этой книги передать тысячам людей радость о живом, проявляющем отцовскую заботу Боге.AUDIOKITOB ►
butun kitobni tinglang

Kitoblar

Qaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?
Qaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?

docs.google.com/forms

Xush kelibsiz!

Яхши аудио Китоблар
Audiokitoblar Uzbek tilida


Kinolar va Multiklar
Kinolar Uzbek tilida


Audiokitob - Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd
Audiokitob Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd


Аудио Кутубхона
Audiokitob Uzbek tilida

Telegram bot: @audio_kito_bot
Kanal: @kitoblar_elektron_uzSharhlar

...ҳар куни — байрамнинг биринчи кунидан охирги кунигача Худонинг Таврот китобидан ўқиб берди...

...kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o‘qib berdi...
Naximiyo 8:18Yaxshi audio kitoblarni yuklab oling uzbek tilidagi

Фарзандингиз учун қай тариқа чўпон бўлиш мумкин? (Тед Трипп)    Энага яна ёрдамга шошади (Мишель Лароу)    Сандон устида (Макс Лукадо)  Гувохлик ва биография (Николай Бойко Ерофеевич)    Турмуш ўртоғингиз нотўғри ёъл тутганда, Сиз тоғри ёъл тудинг (Лесли Верник)    Матонат соҳиби (Джош Макдауелл)    Бахтли оила (Абдулла Рашидов)    Zamonamiz durdonasi (Nikolay Boyko)    Худди Исо Каби (Макс Лукадо)    Уни Нажоткор деб аташлари таажжубли эмас (Макс Лукадо)    Дарбадар ўгилнинг қайтиши (Генри Нувен)    Худо жуда яқин келди (Макс Лукадо)    Эски Аҳд аёллари ҳақида вазлар (Чарлз Спержен)    Iso bizning taqdirimiz (Vilgelm Bush)    Сиз осмонда қилолмайдиган иш (Марк Кехилл)    Дарбадар ўғил (Чарлз Спержен)    Ҳомиладорлигим кундалиги (Вера Самарина)    Иброҳимнинг оиласи: парчаланган шажарани шифолаш (Дон Мак-Керри)    Зулматдаги нур (Доктор Джеймс ва Ширли Добсон)    Митти Тиллақўнғиз ва Серқуёш ўтлоқзор аҳолиси (Майя Огородникова)    Подшоҳнинг сири  (Урусла Марк)    Яна қароқчилар қўлидами? (Урусла Марк)    Қароқчиларникидай  эмас (Марк Урусла)    Эътиқод уфқлари (Георгий Винс)    (Биродар Андрей ва Алекс Янсен) Сирли масиҳийлар    Масиҳийлик таълимоти асослари (Роберт Спраул)    Ҳаёт бўронларига бардош беринг (Пол Эстебрукс)    Абадийликка ишонаман (Николай Ерофеевич Бойко)    Ўсмир ибодатининг кучи (Сторми Омартиан) kitob Uzbek tilida    Чегарасиз хает (Ник Вуйчич) kitob Uzbek tilida    Севимли инсоннинг ҳаёти (Генри Нувен) kitob Uzbek tilida    Довюраклар (Макс Лукадо) kitob Uzbek tilida    Бирга қилинган ибодатнинг қудрати (Сторми Омартиан) kitob Uzbek tilida    Хузур халоват амрлари (Джон Макартур) kitob Uzbek tilida    Саботли инсон (Джош Макдауелл) kitob Uzbek tilida    Shijoatkor (Nik Vuychich) kitob Uzbek tilida    Мақсад Сари Йўналтирилган Ҳаёт (Рик Уоррен) kitob Uzbek tilida    Чалғитиш номли душман (Джон Мэйсон) kitob Uzbek tilida    Мафтункор Гўзаллик (Джон ва Стейси Элдридж) kitob Uzbek tilida    Севги ва ҳурмат (Эмерсон Эггерих) kitob Uzbek tilida    Ayollar... (Nensi Demoss) kitob Uzbek tilida    Хакиат асоси (Джон Стотт) kitob Uzbek tilida    ИБОДАТГЎЙ АЁЛНИНГ КУЧИ (СТОРМИ ОМАРТИАН) kitob Uzbek tilida    ТЎҒРИ ҚАРОР (Джош ва Дотти Макдауэлл) kitob Uzbek tilida    Нега? (Филип Янси) kitob Uzbek tilida    Hayotdagi yetakchilik va ijodiy salohiyat (Rik Joyner) kitob Uzbek tilida    Ishayo 53 sharxlar (Mitch Gleyzer) kitob Uzbek tilida    Xudoga qay tarzda manzur bolish mumkin (Robert Charlz Spraul) kitob Uzbek tilida    Mukaddas ruxning siri (Robert Charlz Spraul) kitob Uzbek tilida    Ota-ona ibodatining kuchi (Stormi Omartian) kitob Uzbek tilida    Muhabbat tilsimi (Djosh Makdauell) kitob Uzbek tilida    Xudoning qalbiga mos erkak (Jim Jorj) kitob Uzbek tilida    Enaga yordamga shoshadi (Mishel Larou) kitob Uzbek tilida    Bolaning nazaridagi qahramon (Djosh Makdauell) kitob Uzbek tilida    G‘alamisning xati (Klayv Steyplz Lyuis) kitob Uzbek tilida    Dolzarb Savollarga Javoblar (James Paker) kitob Uzbek tilida    kitob Uzbek tilida    kitob Uzbek tilida    kitob Uzbek tilida    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Bolalar Audiokitob Uzbekcha    Bolalar kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Hamdu Sanolar Uzbekcha    Hamdu Sanolar - Imon yuli. Uzbek musikaKitobook – Kitoblar, AudioKitoblar: Инжил ва Muqaddas Kitob ва Инжил Каракалпак