Amos 1 bob

Kirish

Amos payg‘ambar Yahudo yurtining keng yaylovlarida suruvini boqib yurgan oddiy bir cho‘pon edi. U payg‘ambar bo‘lish uchun hech qanday tahsil olmagan (7–bob, 14–oyat). Shunga qaramay, Egamiz uni shimoliy Isroil shohligiga yuborib, u yerda yashagan xalqqa bashorat qilishni buyurdi. Amos Yahudo yurtidagi o‘zi yashayotgan Taxuva qishlog‘ini tark etib, Isroil yurtidagi Baytil shahriga bordi. Ehtimol, o‘sha davrlarda Baytil Isroildagi butparastlikning eng ashaddiy o‘chog‘i bo‘lgandir.

Ushbu kitobning boshlanishida Amos payg‘ambar Isroil atrofidagi xalqlar to‘g‘risida bashorat qildi. Isroil xalqining, ayniqsa, boy–badavlat odamlarning qismatini e’lon qildi. Negaki ular kambag‘al yurtdoshlarini shilib, o‘zlariga qul qilib olishardi. O‘sha davrda Isroil xalqining aksariyat qismi Xudoning yo‘lidan og‘ib, butlarga sig‘ina boshlagan edi. Shunga qaramay, ular Egamizdan najot kutishardi. Amos esa xalqni ogohlantirib shunday aytadi:

Yomonlikdan nafratlanib, yaxshilikni seving,

Mahkamalarda adolat o‘rnating.

Balki shunda Yusuf naslidan omon qolganlarga

Parvardigori Olam — Egamiz iltifot qilar. (5:15)

 

1–BOB - Amos

 

1 Ushbu kitobda taxuvalik cho‘ponlardan biri bo‘lgan Amosning so‘zlari bayon etilgan. Isroil to‘g‘risidagi bu so‘zlar Amosga zilziladan ikki yil avval vahiy orqali ayon bo‘lgan edi. O‘sha davrda Yahudo yurtida shoh Uzziyo, Isroil yurtida esa Yo‘sh o‘g‘li shoh Yoribom hukmronlik qilayotgan edilar.
2 Amos shunday dedi: “EgamizSiondan turib o‘kiradi, Quddusdan gulduros ovozi yangraydi! Cho‘ponlarning yaylovlari qurib qoladi, Karmil cho‘qqisidagi o‘tlar xazon bo‘ladi.”
3 Egamiz shunday demoqda: “Damashq aholisi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman, Axir, ular Gilad aholisini temir tishli xo‘ptir bilan yanchidi.
4 Shunday ekan, Men shoh Xazayilning saroyiga olov yog‘diraman, Olov Banhadadning qal’alarini kuydirib tashlaydi.
5 Men Damashq darvozalarining tambalarini sindiraman. “Qabihlik vodiysi”ning hukmdorini yo‘q qilaman, Bayt–Edenda saltanat hassasini tutgan zotni halok qilaman. Oram xalqi asirlikka tushadi, Xir yurtiga olib ketiladi.” Egamizning kalomi shudir.
6 Egamiz shunday demoqda: “G‘azo aholisi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman, Axir, ular butun bir xalqni asirlikka olib, Edomga qul qilib sotdilar.
7 Shunday ekan, Men G‘azo devoriga olov yog‘diraman, Olov G‘azo qal’alarini kuydirib tashlaydi.
8 Men Ashdod shahrining hukmdorini yo‘q qilaman, Ashqalonda saltanat hassasini tutgan zotni halok qilaman. Exron shahriga qarshi qo‘l ko‘taraman, Omon qolgan Filistlarni qirib tashlayman!” Egamiz Rabbiyning kalomi shudir.
9 Egamiz shunday demoqda: “Tir aholisi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir, ular birodarlik ittifoqini unutib, Butun bir xalqni Edomliklarga qul qilib sotdilar.
10 Shunday ekan, Men Tir devoriga olov yog‘diraman, Olov Tir qal’alarini kuydirib tashlaydi.”
11 Egamiz shunday demoqda: “Edom aholisi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir, ular qardoshi Isroil xalqiga rahm qilmadilar. Ularni qilich bilan ta’qib qilib, Qahrini cheksiz sochdilar, G‘azabidan hech tushmadilar.
12 Shunday ekan, Men Temon shahriga olov yog‘diraman, Bozrax qal’alarini olov kuydirib tashlaydi.”
13 Egamiz shunday demoqda: “Ommon xalqi gunoh ustiga gunoh qildi, Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir, ular hududini kengaytirish uchun Giladga hujum qildilar, O‘shanda homilador ayollarning qorinlarini yordilar.
14 Shunday ekan, Men Rabba shahrining devoriga o‘t qo‘yaman, Olov Rabba qal’alarini kuydirib tashlaydi. O‘sha kuni jangdagi hayqiriqlar falakni tutadi, Jang bo‘ron kabi avj oladi.
15 Ommon shohi surgun qilinadi, U bilan birga mulozimlar ham olib ketiladi.” Egamizning kalomi shudir.


Injil Yuklab olish - Muqaddas Kitob O'zbek tilida Injil (latin 27mb .pdf)
Скачать - Муқаддас Китоб (Инжил) (кирилл 26mb .PDF)

KitoblarQaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?
Qaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?

docs.google.com/forms
Xush kelibsiz!

Яхши аудио Китоблар
Audiokitoblar Uzbek tilida


Kinolar va Multiklar
Kinolar Uzbek tilida


Audiokitob - Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd
Audiokitob Injil Uzbek tilidagi. Yangi AhdNimaga Marvarid?

Аудио Кутубхона
Audiokitob Uzbek tilida

Telegram bot: @audio_kito_bot
Kanal: @kitoblar_elektron_uz


Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd

Matto Muqaddas xushxabar  Mark Muqaddas xushxabar  Luqo Muqaddas xushxabar  Yuhanno Muqaddas xushxabar  Havoriylarning faoliyati  Yoqubning maktubi  Butrusning birinchi maktubi  Butrusning ikkinchi maktubi  Yuhannoning birinchi maktubi  Yuhannoning ikkinchi maktubi  Yuhannoning uchinchi maktubi  Yahudoning maktubi  Rimliklarga maktub  Korinfliklarga birinchi maktub  Korinfliklarga ikkinchi maktub  Galatiyaliklarga maktub  Efesliklarga maktub  Filippiliklarga maktub  Kolosaliklarga maktub  1-Salonikaliklarga  2-Salonikaliklarga  Timo'tiyga birinchi maktub  Timo'tiyga ikkinchi maktub  Titusga maktub  Filimo'nga maktub  Ibroniylarga maktub  Yuhannoga ko'rsatilgan vahiy


Sharhlar

...ҳар куни — байрамнинг биринчи кунидан охирги кунигача Худонинг Таврот китобидан ўқиб берди...

...kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o‘qib berdi...
Naximiyo 8:18


Yaxshi audio kitoblarni yuklab oling uzbek tilidagi

Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida  Hamdu Sanolar Uzbekcha    Hamdu Sanolar - Imon yuli. Uzbek musikaKitobook – Kitoblar, AudioKitoblar: Инжил ва Muqaddas Kitob ва Инжил Каракалпак