Zabur 1 bob

Kirish

Zabur kitobi ruhiy she’rlarning majmuidir. Ularni ba’zan qo‘shiq qilib, ba’zan esa yakka tartibda yoki guruh bo‘lib ibodat sifatida aytishgan. Kitob 150 sanodan iborat bo‘lib, ko‘p sanolarning muallifi shoh Dovud hisoblanadi. Sanolar uzoq zamonlar davomida to‘plangan. Bu sanolar Isroil xalqining Xudoga sajda qilishida muhim bir o‘ringa ega bo‘lib qoldi.

Sanolarning ba’zilarida musiqa yo‘lboshchisiga qaysi musiqa asboblaridan foydalanish va sanoni qanday kuy jo‘rligida aytish kerakligi haqida yozilgan. Masalan, 4–sano va 45–sanoga karashimiz mumkin.

Muqaddas Kitob tarkibidagi ko‘p kitoblarning bosh g‘oyasi sanolarda o‘z aksini topadi. Bu g‘oyalar — hamdu sano, shukronalik, imon, umid–ishonch, gunoh uchun qayg‘u, Xudoning sodiqligi va madadi. Hamma sanolarning tub mag‘zida Xudoga qattiq ishonch, Unga nisbatan izzat–hurmat yotadi. Sanolarning ijodkorlari Xudoning marhamatlari uchun Uni hamdu sano aytadilarmi yo qiyinchilik paytlarida shikoyat qiladilarmi, ular sanolarida doimo chin his–tuyg‘ularini ifodalaydilar.

Qadimgi Isroilda sanolar xilma–xil holatlarda ishlatilgan:

104–sanodagi singari, Xudoga hamdu sano aytish uchun,

12–sanodagi singari, qayg‘u–g‘amlarni ifodalash uchun,

1–sanodagi singari, ruhiy haqiqatlarni o‘rgatish uchun,

71–sanodagi singari, Isroil shohini izzat–hurmat qilish va uning hukmronligi davrida adolat hukm surishi uchun ibodat qilish uchun,

46–sanodagi singari, jamiki borliq ustidan hukmron bo‘lgan Xudoning qudratini e’tirof etish uchun,

121–sanodagi singari, Quddusga bo‘lgan sevgini ko‘rsatish uchun,

125–sanodagi singari, bayramlarni nishonlash uchun.

Albatta ko‘p sanolar bittadan ortiq maqsadda foydalanilgan.

Iso Masih va’z qilganda va ta’lim berganda sanolardan foydalangan. Yangi Ahd mualliflari ham sanolarning ba’zilarini o‘z yozuvlariga qayd etib o‘tganlar. Ilk masihiylar sajda qilganlarida, ta’lim berganlarida, Iso Masih orqali Xudo nimalar qilgani to‘g‘risida xushxabarni boshqalarga hikoya qilib berganlarida ham sanolardan foydalanganlar. Masalan, Iso Masih to‘g‘risida ma’lumot berish uchun 117–sanoning bir oyati Yangi Ahdda olti marta keltirilgan:

“Binokorlar rad etgan tosh

Binoning tamal toshi bo‘ldi.” (117:22)

 

1–SANO - Zabur

 

1 Shunday insonlar saodatlidir: Ular fosiqlar maslahatiga yurmaydi, Gunohkorlar yo‘lida ular turmaydi, Mazaxchilar orasida ular o‘tirmaydi.
2 Ha, ular Egamizning qonunidan zavq oladi, Tunu kun ta’limotining mag‘zini chaqadi.
3 Unday insonlar oqar suv bo‘yiga o‘tqazilgan Daraxtlarga o‘xshaydi. Ular o‘z mavsumida mevasini beradi, Barglari aslo qurimaydi. Ular neki qilsa, omadi keladi.
4 Fosiqlar esa bunday emaslar, Shamolda to‘zg‘uvchi somonga o‘xshaydi.
5 Hukmda fosiqlar oqlana olmaydi, Solihlar jamoasidan gunohkorlar joy ololmaydi.
6 Egamiz solihning yo‘lini qo‘riqlaydi, Fosiqning yo‘li halokatga yetaklaydi.


Shu bobni eshitish:


Download (0.39 mb)

Shu bobni tarjimada ko’rish


Injil Yuklab olish - Muqaddas Kitob O'zbek tilida Injil (latin 27mb .pdf)
Скачать - Муқаддас Китоб (Инжил) (кирилл 26mb .PDF)

KitoblarQaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?
Qaysi kitoblarni tinglashni istaysiz?

docs.google.com/forms
Xush kelibsiz!

Яхши аудио Китоблар
Audiokitoblar Uzbek tilida


Kinolar va Multiklar
Kinolar Uzbek tilida


Audiokitob - Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd
Audiokitob Injil Uzbek tilidagi. Yangi AhdNimaga Marvarid?

Аудио Кутубхона
Audiokitob Uzbek tilida

Telegram bot: @audio_kito_bot
Kanal: @kitoblar_elektron_uz


Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd

Matto Muqaddas xushxabar  Mark Muqaddas xushxabar  Luqo Muqaddas xushxabar  Yuhanno Muqaddas xushxabar  Havoriylarning faoliyati  Yoqubning maktubi  Butrusning birinchi maktubi  Butrusning ikkinchi maktubi  Yuhannoning birinchi maktubi  Yuhannoning ikkinchi maktubi  Yuhannoning uchinchi maktubi  Yahudoning maktubi  Rimliklarga maktub  Korinfliklarga birinchi maktub  Korinfliklarga ikkinchi maktub  Galatiyaliklarga maktub  Efesliklarga maktub  Filippiliklarga maktub  Kolosaliklarga maktub  1-Salonikaliklarga  2-Salonikaliklarga  Timo'tiyga birinchi maktub  Timo'tiyga ikkinchi maktub  Titusga maktub  Filimo'nga maktub  Ibroniylarga maktub  Yuhannoga ko'rsatilgan vahiy


Sharhlar

...ҳар куни — байрамнинг биринчи кунидан охирги кунигача Худонинг Таврот китобидан ўқиб берди...

...kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o‘qib berdi...
Naximiyo 8:18


Yaxshi audio kitoblarni yuklab oling uzbek tilidagi

Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audio kitob Uzbekcha    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida    Audiokitob Uzbek tilida  Hamdu Sanolar Uzbekcha    Hamdu Sanolar - Imon yuli. Uzbek musikaKitobook – Kitoblar, AudioKitoblar: Инжил ва Muqaddas Kitob ва Инжил Каракалпак